statiunea-venus-romania
Despre asociatieStatut 2014 RNS - 2014 Membrii asociatieiClasamenteContact
Anunturi
 


 
 

Anunț 1/21.02.2018

Conform deciziei AG și CD ale ACT, președintele ACVT deschide procedură de achiziție publică de servicii de transport porumbei voiajori pentru asigurarea transportului pentru anul 2018. 

Achiziția de transport se va face pe baza caietului de sarcini ce se poate descărca de aici.

Oferta se depune în plic sigilat la administratorul ACVT dl. Viorel BULATĂ (0765557150), în fiecare zi de luni până vineri, între orele 11 - 15, strada Daliei, nr. 11, (în fata stației de taxi din Complexul studențesc, lângă fostul cinematograf) mun. Timișoara, jud. Timiș, sau se trimite pe aceeași adresă prin scrisoare recomandată cu specificare ofertă transport ACVT 2018 - nu se deschide (pe plic). Ofertele se pot depune până la data de 16 martie 2018.

Analiza ofertelor se va face în ședința de CD din data de 17 martie, iar câștigătorul/câștigătorii vor fi anunțați în data de 18 martie.

 

Anunț 2/21.02.2018

Președintele ACVT convoacă ședință de Comitet Director în data de 17 martie, ora 10 la sediul ACVT din Chișoda.

Ordinea de zi:

1. Analiza ofertelor de transport primite de ACVT.

2. Diverse

 

Deciziile AG a ACVT din data de 27.01.2018

1. Buget administrativ al ACVT

Se aprobă bugetul administrativ conform tabelului de mai jos și specificațiilor aferente.

Deplasări

 

Deplasare la solicitarea FNCPR, Exp. Națională, Provincială

3.000,00

Deplasare la solicitarea partenerilor zonali

400,00

Deplasări în interiorul județului

600,00

Diurne și/sau remunerații

 

Responsabil tehnic

2.400,00

Contabil expert

2.500,00

Delegat

7.500,00

Lansator

500,00

Diverse

 

Porumb pe timpul transportului

500,00

Premiere

8.000,00

Consumabile imprimantă (ex.: reparații, hârtie etc.)

500,00

Stichere pentru etapele de maraton și/sau controale

380,00

Curățenie sediu îmbarcare ACVT

1.000,00

Diverse - fond de rezervă, curierat, protocol, site

600,00

Sigilii pentru mașinile de transport

300,00

Tabletă pentru filmarea transportului și lansărilor

500,00

Jurist

 1.500,00

 

Toți membrii ACVT, fără excepție (indiferent că zboară sau nu păsări, se încadrează sau nu în categorii defavorizate - gen pensionari peste 70 ani sau persoane cu handicap) plătesc o cotizație de 200lei pentru aspectele administrative. Cotizația se plătește în contul ACVT până cel târziu la data de 15 aprilie 2018.

 

2. Plan de zbor al ACVT

Se aprobă planul de zbor de mai jos, comun tuturor cuburilor ACVT.

Nr. crt.

Data

Etape

Mențiuni aferente planului de zbor

1

28 aprilie 2018

Kistelek

 • taxa pentru întregul pachetul de zbor este de 920lei/crescător;
 • toți membrii ACTV trebuie să plătească în contul ACVT suma de 920lei/crescător până la data de 15 aprilie 2018, în caz contrar nu pot concura în anul 2018.
 • tehnicul ACVT este scutit de taxa de concurs;
 • dl. Hanciu Florin este scutit de taxa de zbor ca semn de recunoaștere pentru găzduirea centrului ACVT;
 • tehnici de club nu sunt scutiți de plata taxei de zbor;
 • categoriile membrilor defavorizați (ex.: peste 70 ani, elevi minori, cu handicap dovedit, începătorii în primul an) sunt scutite de taxa de zbor în limita a 50 de păsări, peste 50 de păsări vor plăti 50% din aceasta (în valoare de 460lei/crescător);
 • păsările se anunță cu 48 de ore înainte de ora îmbarcării, în caz contrar membrul respectiv nu poate zbura la etapa în cauză;
 • clubul care anunță eronat numărul de păsări, într-o marje mai mare de 5% din numărul total anunțat , va pierde dreptul să rezerve locuri pentru etapa următoare, îmbarcând doar în limita numărului de locuri disponibile.

2

2 mai 2018

Kiskunfelegyhaza

3

6 mai 2018

Kecskemét

4

9 mai 2018

Kecskemét

5

13 mai 2018

Dabas

6

15 mai 2018

Kecskemét

7

19 mai 2018

Abda

8

26 mai 2018

Bratislava

9

2 iunie 2018

Kecskemét

10

2 iunie 2018

Jihlava

11

9 iunie 2018

Bratislava

12

16 iunie 2018

Leipzig

13

16 iunie 2018

Strakonice

14

16 iunie 2018

Kecskemét

15

23 iunie 2018

Kecskemét

16

30 iunie 2018

Sthendal

17

30 iunie 2018

Bratislava

18

30 iunie 2018

Strakonice

19

7 iulie 2018

Kecskemét

20

14 iulie 2018

Leipzig

21

14 iulie 2018

Strakonice

22

14 iulie 2018

Bratislava

23

21 iulie 2018

Kecskemét

24

28 iulie 2018

Berlin

25

28 iulie 2018

Strakonice

26

28 iulie 2018

Dabas

27

4 august 2018

Bratislava

28

11 august 2018

Strakonice

     

3. Drept la replică al transportatorului față de comisia de cenzori

Transportatorul anului 2017 a cerut drept la replică față de raportul comisiei de cenzori, explicând și argumentând eventuale calcule eronate făcute de către comisia de cenzori. S-a dispus ca la următoarea ședință de Comitet Director, Comisa de cenzori și reprezentantul transportatorului să fie invitați pentru a prezenta punctele de vedere personale.

Anunț

AG a ACVT în data de 27 ianuarie ora 15 la sediul din Chișoada.  

Reprezentanții cluburilor în AG trebuie să ateste calitatea de membru reprezentant al cubului prin procesul verbal al ședinței de club care îi desemnează pentru a participa la AG, excepție de la această regulă fac reprezentanții în Comitetul Director și Responsabili tehnici pe club, care conform hotărâri AG din 19 decembrie, reprezintă automat clubul în AG a ACVT.

Cluburi

Nr. membrii

Nr. reprezentanți

Numele reprezentaților

Total ACVT

163

16,3

16

Timișoara

 

 

72

 

 

7

 

 

1. Lupșe Decebal (Președinte Club Timișoara)

2. Vior Traian  (Tehnic Sportiv Club Timișoara)

3. Ilie Marian (Președinte ACVT)

4. Stoin Sergiu (Tehnic Sportiv ACVT)

5. Izvernar Gh. (Secretar ACVT)

6. Buricu Daniel (Membru în Comitetul ACVT)

7. Vintilă Dorin (Membru în Comitetul ACVT)

Lovrin

18

2

1. Căbău Florian (Președinte Club Lovrin)

2. Goia Florian (Tehnic Sportiv Cub Lovrin)

Deta

23

2

1. Sârbu Cornel (Președinte Club Deta)

2. Pricop Călin (Tehnic Sportiv Club Deta)

Lugoj

19

2

1. Nistor Dan (Președinte Club Lugoj)

2. Iorgovan Nicolae (Tehnic Club Lugoj)

Făget

31

3

1. Moga Dorin (Președinte Club Făget)

2. Glava Simion (Tehnic Club Făget)

3. Oprișeni Samule (Desemnat de AG a Clubului Făget)

 

Anunţ

Inelele pentru anul 2018 pot fi ridicate de la administratorul ACVT, dl. Bulată Viorel (0765557150), în fiecare zi de luni până vineri, între orele 11 - 15, strada Daliei, nr. 11 (in fata statiei de taxi din Complexul studentesc, langa fostul cinematograf). Inelele se ridica personal de catre membrii care au platit nominal in contul ACVT si de catre reprezentantii cluburilor in cazul cluburilor Faget, Lovrin si Lugoj.

Anunț nr. 1

Pentru a avea o bază concretă de discuție pentru ședința de comite director din data de 27 ianuarie, ședință în care se vor discuta planul de zbor și costul taxelor, responsabili tehnici pe fiecare club sunt rugați ca până la data de 15 ianuarie să comunice dl. Stoin Sergiu numărul de membri din club care vor participa la concursurile din anul 2018, precum și un număr orientative de păsări.

Membrii clubului Timișoara sunt rugați să anunțe prin sms la dl. Stoin Sergiu numărul de păsări (model sms: Stan M. + Ilie M. = 40 păsări), până la data de 15 ianuarie, ora 12.

Anunț nr. 2

În data de 15 ianuarie, ora 18 se va verifica în contul ACVT numărul de membrii plătitori ai cotizației FNCPR pe anul 2018 și repartiția acestora pe cluburi. Acest număr va sta la baza calculării numărului de reprezentanți în AG a ACVT pentru fiecare club (reprezentare 1 la 10, cf. hotărâri ultimei AG). În acest sens, toți cei care doresc să se înscrie în asociație sunt rugați să o facă în termenul anunțat.

Numărul de reprezentanți pentru fiecare club va fi afișat pe sitele ACVT în data de 16 ianuarie.

Anunț nr. 3

Președintele ACVT convoacă Comitetul director al ACVT pentru data de 27 ianuarie ora 12 la sediul din Chișoada.

Ordinea de zi

1. Planul de zbor al ACVT pentru anul 2018

2. Cotizații și taxe de zbor

3. Diverse

Anunț nr. 4

Președintele ACVT convoacă AG a ACVT în data de 27 ianuarie ora 15 la sediul din Chișoada.  

  Ordinea de zi

1. Planul de zbor al ACVT pentru anul 2018

2. Cotizații și taxe de zbor

3. Diverse

Reprezentanții cluburilor în AG trebuie să ateste calitatea de membru reprezentant al cubului prin procesul verbal al ședinței de club care îi desemnează pentru a participa la AG, excepție de la această regulă fac reprezentanții în Comitetul Director și Responsabili tehnici pe club, care conform hotărâri AG din 19 decembrie, reprezintă automat clubul în AG a ACVT.

Anunț nr. 5

În data de 27 ianuarie 2018, începând cu ora 18 la sediul din Chișoada, va avea loc Banchetul de premiere a membrilor ACVT pentru rezultatele din anul 2017. Cei care doresc să participe sunt rugați să-l anunțe pe dl. Stoin Sergiu prin sms, până la data 22 ianuarie 2018. Costul unui bilet pentru banchet este de 80lei/persoană.  

 

Comunicat ACVT

 

Punctul 1

Columbofili ACVT care doresc să prezinte păsările în Expoziția Națională de la Oradea din 20 -21 ianuarie 2018 sunt rugați să anunțe prin sms la dl. Stoin Sergiu, conform modelului următor:

Stan M. + Ilie M. 377067-2012, AS Speed Palmares 3 ani.

Anunțurile se fac până la data de 03.01.2018, ora 16. După acest termen anuțurile nu vor mai fiu luate în considerare.

 

Punctul 2

Ținând cont de comunicatul FNCPR, columbofili ACVT care doresc să participe la Banchetul FNCPR din seara zilei de 20 ianuarie 2018 sunt rugați să depună în contul ACVT suma de 250lei/personă sau 300lei/familie. Depunerile se fac până la data de 03.01.2018, ora 12. După acest termen depunerile nu vor mai fi considerate.

Lista membrilor ACVT care au achitat, până la data de 28.12.2017, cotizația de membru pentru anul 2018 câtre FNCPR.

 

Nume şi prenume Nr. cotizații Nr. inele
Alămureanu Ilie 1 150
Bârnoiu Nicu 1 200
Belega Daniel 1 100
Blau Marius 1 300
Bulată Viorel 1 150
Cârdei Liviu 1 100
Cionca Aurel 1 100
Ciurdar Ioan Ciprian 1 200
Club Lugoj 19 1630
Clubul Făget 31 3150
Clubul Lovrin 18 3800
Corduneanu + Beleaga 2 200
Crăciun Florin Ion 1 150
Cristea Sabin 1 150
Csipai+Fii 1 200
Curea C-stin + Dinu 2 150
Datcu Trăilă 1 50
David Ionel 1 200
Disici Milan 1 150
Dragomir Aurel 1 100
Dungă Gheorghe 1 200
Gagiu C-stin 1 150
Ghera Marcel 1 200
Gligor Igor 1 150
Guran Petru 1 30
Iancu Ioan Tiberiu 1 100
Ianos Iosif 1 100
Ignea Laurențiu Marius 1 400
Ilia Marcel 1 150
Ionele Cătălin 1 100
Iscru Dorel Cristian 1 150
Izvernar Gheorghe 1 100
Jebelanu Ion 1 200
Kapuși Ludovic 1 100
Leu Trandafir 1 100
Lupăştean Aurel 1 7200
Lupșe Decebal 1 100
Magyar Tiberiu 1 50
Maier Ioan Gabriel 1 100
Man Ana 1 44
Matis Ruben Cosmin 1 300
Mermezan Lucian 1 200
Mihăileanu + Ivan 2 100
Muntean Marius 1 100
Mureşan Alin Sorin 1 100
Nicorescu Ciprian 1 100
Nistoran Marius 1 100
Nocav Ioan 1 100
Pavel Dan 1 100
Periam Titus 1 500
Perva Iosiv Tiberiu 1 50
Prăjan Gabriel 1 100
Preda Nicolea 1 150
Pricop Călin 1 100
Prigoreanu Mihai 1 50
Pușcas Șt. 1 150
Râmnemţu Olivius 1 200
Rusu Raimond 1 0
Sabadiș Ioan 1 100
Sârbu Cornel 1 400
Selegean Titus 1 100
Seracin Ion 1 0
Soos Jung 1 50
Stan M. + Ilie M. 2 100
Stanciu Nicolae 1 150
Stiopu Maria 1 150
Striblea Ovidiu 1 120
Striblea Samuel 1 150
Tănase Alin Doru 1 0
Tănase C-stin 1 600
Ticu Marian 1 100
Varga Milanco 1 200
Vior Traian 1 100
Zuba Lucian 1 150

 

Comunicat ACVT

În conformitate cu deciziile AG din data de 19.12.2017, componența comitetului de conducerea al ACVT și a comisiilor de suport este următoarea.

Comitetul ACVT

Președinte ACVT - Marian Ilie

Vicepreședinți - sunt cooptați automat președinții de cluburi: Florian Căbău (Lovrin), Dorin Moga (Făget), Decebal Lupșe (Timișoara),  Daniel Nistor (Lugoj), se așteaptă procesul verbal de constituire a clubului Deta.

Administrator - Viorel Bulată

Tehnici sportiv - Sergiu Stoin

Secretar - Gheorghe Izvernar

Membri în comitet - Dorin Vintilă, Burciu Daniel, Striblea Ovidiu.

Comisia de disciplină

Președite - Florin Hanciu

Membru -  Lucian Mermezan

Membru -  Gabriel Ghilezan

Comisia de cenzori

Președite - Cristea Sabin

Membru - C-stin Gagiu

Membru - Liviu Cîrdei

AG ACVT, 19.11.2017

Deciziile AG

1. Raportul financiar și de activitate al Comitetului ACVT pentru anul 2017

               S-a votat comisia de cenzori, compusă din Stabin Cristea, Gagiu C-stin și Cârdei Liviu. Comisia se va întâlni cu dl. Stoin Sergiu pentru a analiza situația financiară, în cursul acestei săptămâni. Comisia va întocmi un raport de constatare pe care-l va prezenta președintelui ACVT și AG din data de 19.12.2017. 

2. Discutarea situației membrilor cu restanțe față de ACVT.

               S-a decis în unanimitate ca persoanele care au restanțe la ACVT să nu se poată înscrie în asociație în 2018 decât după ce vor achita restanțele.

3. Validarea alegrilor de club

               Au fost validate alegerile de la cuburile Făget, Lovrin, Timișoara, Deta și Lugoj. Președinții cluburilor din Lovrin, Deta și Lugoj vor aduce la sediul ACVT și vor predat secretarului ACVT procesul verbal al alegerilor de club până la data viitoarei AG.

4. Alegerea noilor membrii ai Comitetului de conducere al ACVT

               S-a votat ca președinții de club să fie automat membrii în comitetul ACVT.

               Au fost aleși în comitet următorii: Vintilă Dorin (membru), Lupșe Decebal (membru), Striblea Ovidiu (membru), Bulata Viorel (administrator), Stoin Sergiu (tehnici sportiv). Celelalte posturi ale comitetului, inclusiv cel de președinte au rămas vacante. Din cazau locurilor vacante în comitet, președintele interimar al ACVT a anunțat că în data de 19.12.2018, ora 18 la sediul din Chișoda va fi organizată o nouă  AG pentru completarea comitetului.

5. Schimbarea statului ACVT în acord cu cerințele statutului F.N.C.P.R.

               Punctul a fost reprogramat pentru AG din data de 19.12.2017.

6. Diverse

               Ulterior celor discutate, domnii Stoin și Hanciu au comunicat Președintelui interimar al ACVT următoarele:

               Dl. Stoin Sergiu a transmis că demisionează din funcția de tehnici sportiv al ACVT și de îndatoririle funcției pentru anul 2018 nu se va mai ocupa.

               Dl. Florin Hanciu a transmis că demisionează din funcția de Președinte al Clubului Timișoara. Totodată, dl. Hanciu a transmis că își retrage sprijinul pentru ACVT și că după alegerea noului comitet al ACVT, acesta va trebuie să găsească o nouă locație ca sediu de asociație și de îmbarcare pentru clubul Timișoara, locația pusă de domnia sa la dispoziție la sediu din Chișoada fiind, începând cu anul 2018, indisponibilă pentru activitățile ACVT și/sau clubului Timișoara.

Lotul ACVT pentru Expoziția provincială Oradea 2017

Notă: Rezervele de lot pot fi prezentate în expoziție numai în măsura în care o pasăre din lot se retrage. În acest caz, oridinea selectării rezervelor este cea din tabelul de mai jos.

Conform comunicatului organizatorului, AC BH, biletele la banchetul provincial costă 90lei/persoană. Numărul de locuri pe asociație trebuie centralizat și transmis organizatorului de către conducerea ACVT. În acest context, cei care doresc să participe la banchet, sunt rugați să contacteze pe dl. Stoin Sergiu până la data de 29 noiembrie ora 18.

Nr. crt. Serie inel An Crescator Categorie Loc. provincie
1 385413 2012 Cabau Florian Berlin Palmares 1
2 761090 2015 Tanase C-tin AS Fond 1
3 315835 2011 Cabau Florian AS Fond Palmares 3 ani 1
4 408604 2013 Ionele Catalin Fond Palmares 1
5 583976 2014 Ghilezan Gabriel Fond Palmares 3 ani 1
6 870524 2015 Stoin Sergiu Viteza Palmares 1
7 325271 2016 Striblea Samuel As Maraton 2
8 377067 2012 Stan M. + Ilie M. AS Speed Palmares 3 ani 2
9 181866 2015 Ghilezan Gabriel Berlin Palmares 2
10 385339 2012 Cabau Florian Fond Palmares 3 ani 2
11 870533 2015 Stoin Sergiu Viteza Palmares 2
12 177606 2015 Stanciu Nicolae Maraton extrem palamares 2
13 408383 2013 Cristea Sabin As Maraton 3
14 589325 2014 Cabau Florian AS National Palmares 3
15 589211 2014 Cabau Florian General Palmares 3
16 94512 2015 Stoin Sergiu Viteza Palmares 3
17 303232 2016 Cabau Florian AS Fond 4
18 322270 2016 Stanciu Nicolae As Maraton 4
19 341102 2017 Cabau Florian General 4
20 3071133 2017 Stoin Sergiu Viteza 4
21 418233 2013 Cabau Florian AS Maraton Palmares 4
22 177523 2015 Lupse Decebal Nicolae AS Fond Palmares 5
23 589340 2014 Cabau Florian Fond Palmares 5
24 418482 2013 Cabau Florian Fond Palmares 3 ani 5
rezervă 95897 2014 Izvernar Gheorghe AS National Palmares 6
rezervă 303154 2016 Cabau Florian Fond 6
rezervă 303167 2016 Cabau Florian General 6
rezervă 590034 2014 Vintila Dorin Vasile Maraton Palmares 9
rezervă 307199 2016 Stoin Sergiu Viteza Palmares 9
rezervă 307720 2016 Iancu Ioan Tiberiu AS Fond 10
rezervă 408778 2013 Birnoiu Nicu AS Fond Palmares 11
rezervă 175441 2015 Cabau Florian Fond Palmares 11
rezervă 330038 2017 Stoin Sergiu Viteza 12
rezervă 586825 2014 Talpes Alin Maraton Palmares 3 ani 12

 

ANUNȚ - Expoziția Provinciei de Vest, 2017

Toți cei care doresc să prezinte porumbeii în Expoziția proviniciei de Vest care va avea loc la Oradea în data de 9 dcembrie, sunt rugați să sune la dl. Stoin Sergiu până luni 13.11.2017, ora 20 și să anunțe păsările pe care doresc să le prezinte în lotul ACVT. După acest termen nu se mai primiesc înscriei și nu se mai fac modificări în lotul de expoziție. 

Cei care dores să participe la Banchetul provincial sunt rugați să-l contacteze pe dl. Ston Sergiu, până la data de 27 noiembrie, pentru a rezerva locuri. Costul unui bilet la Banchetul provincial este de 90lei.

Plata cotizațiilor FNCPR (75lei/crescător) și a inelelor (0,8lei/inel) se face direct în contul ACVT,

specificându-se următoarele

numele și premunele, numărul de inele, ex: Stan M. + Ilie M. (75 lei + 75 lei), 100 inele (80lei)

Datele necesare pentru depunerea sumelor în contul ACVT sunt cele de mai jos:

Asociația Columboflă Voiajorul Timiș, Loc. Chișoada,str. Primăverii nr. 69, Timiș

CUI 27146335

Banca Românească: IBAN RO11BRMA0999100065157515

ANUNȚ

19.10.2017

În conformitate cu deciziile Consiliului Director al F.N.C.P.R. din 15.10.2017, Președintele ACVT convoacă adunări generale pentru organizarea cluburilor componente ale ACVT și a asociației județene, după cum urmează:

 

5 noiembrie 2017 - Adunări generale ale cuburilor

Aceste vor avea loc începând cu ora 10 la sediile cluburilor, conform celor de mai jos:

 • Clubul Timișoara - sediu Chișoda - pot participa toți membrii ACVT activi în 2017 pe centrul Timișoara; Responsabil organizare adunare - dl. Sergiu STOIN.
 • Clubul Lovrin - sediu Lovrin - pot participa toți membrii ACVT activi în 2017 pe centrul Lovrin; Responsabil organizare adunare - dl. Florian CĂBĂU.
 • Clubul Făget - sediu Făget, începând cu ora 16, pot participa toți membrii ACVT activi în 2017 pe centrul Făget; Responsabil organizare adunare - dl. Dorin MOGA.

În cadrul adunărilor vor fi votate cele trei funcții de conducere ale cluburilor: președinte club, responsabil tehnic club și casier club. Se va întocmi procesul verbal al adunării, de către un secretar de adunare desemnat de către membrii prezenți. Procesul verbal va fi adus la cunoștința Adunării generale ACVT în data de 19.11. 2017.

Candidaturile scrise pentru funcțiile de club precizate mai sus se depun până la date de 1 noiembrie 2017, ora 16 la responsabilul cu organizarea adunării generale a clubului.

  

19 noiembrie 2017 - Adunare generală a ACVT

Pot participa toți membrii ACVT activi în 2017 pe cele trei centre.

Va avea loc începând cu ora 10 la sediile din Chișoda,având următoarea ordine de zi:

1. Raportul financiar și de activitate al Comitetului ACVT pentru anul 2017

2. Discutarea situației membrilor cu restanțe față de ACVT. În acest moment, aceștia sunt următorii: Mărcin Doru, Mate Vlad, Szoke Iosif, Fejer Vasile, Ienciu C-stin, Andrei Alin.

3. Validarea alegrilor de club

4. Alegerea noilor membrii ai Comitetului de conducere al ACVT

5. Schimbarea statului ACVT în acord cu cerințele statutului F.N.C.P.R.

6. Diverse

Candidaturile scrise pentru toate funcțiile din Comitetul de conducere al ACVT se depun până la data de 15 noiembrie 2017, ora 16 la dl. Sergiu STOIN.

 
 
Copyright © 2011-2012 Asociatia Columbofila "VOIAJORUL" Timis